Media

Let’s Talk Bostons, sep­tem­ber 2016, issue 12
baloonek_adv

Let‘s Talk Bostons“, únor 2016

12695580_10208021920522604_238157394_o

Naši pej­sko­vé v ame­ric­kém vydá­ní časo­pi­su „Let’s Talk Bostons“,
vydá­ní 9.říjen 2015